pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwo efektywne energetycznieaudyt przedsiębiorstwaaudyt energetyczny firmy

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie auditingu energetycznego, udokumentowane licznymi referencjami.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

należy przeprowadzić raz na 4 lata. Większość pierwszych audytów została sporządzona do końca września 2017 roku. Zbliża się więc termin przeprowadzania kolejnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

, obowiązkowy w przypadku dużych firm, wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 264).

Oferujemy przeprowadzenie

audytu energetycznego przedsiębiorstwa

, który obejmuje przegląd całej gospodarki energetycznej oraz dotyczy co najmniej 90% zużycia energii w zakładzie.

Audyt energetyczny wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla audytów energetycznych budynków, procesów technologicznych oraz środków transportu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

opracowany przez naszych specjalistów zawiera diagnozę stanu użytkowania energii, analizę aktualnej gospodarki energetycznej, ocenę infrastruktury, identyfikację punktów energochłonnych. W audycie wskazujemy środki poprawy efektywności z wykorzystaniem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego planowanych przedsięwzięć, w szczególności w postaci białych certyfikatów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

obejmuje: spotkanie wstępne, wizję lokalną, zbieranie oraz analizę danych, wreszcie raport końcowy.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

stanowi ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia zużycia energii oraz uzyskania korzyści środowiskowych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

ma na celu uzyskanie wiedzy o profilu zużycia energii w zakładzie, zidentyfikowanie obszarów najbardziej energochłonnych oraz przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

ma na celu uświadomienie przedsiębiorcy jakie ma możliwe do wykorzystania środki oszczędzania energii oraz redukowania jej kosztu.

Profesjonalny

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

pozwala na wdrożenie nowego, oszczędniejszego modelu gospodarowania energią i daje realne korzyści w postaci redukcji kosztów eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń.

Obowiązek przeprowadzenia

audytu energetycznego przedsiębiorstwa

dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, lub których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Brak obowiązkowego audytu energetycznego grozi nałożeniem kary w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorstwa.

Nasi audytorzy przeprowadzający

audyty energetyczne przedsiębiorstw

posiadają wszechstronną wiedzę dotyczącą użytkowania energii i dostępnych technologii w obszarze budynków, procesów oraz transportu, wiedzę związaną z dostępnością nośników energii oraz szczegółowych zasad związanych z rynkiem energii.

Wykonujemy

audyty energetyczne przedsiębiorstw

na terenie całego kraju. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl