pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt remontowy budynku

audyt remontowypremia remontowabudynek modernizowany

Audyt remontowy

jest ekspertyzą określającą zakres oraz parametry techniczno-ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, polegającego na termomodernizacji i remoncie budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku.

Przedsięwzięcie remontowe obejmuje:
 • remont budynku wielorodzinnego,
 • wymianę okien lub remont balkonów,
 • przebudowę budynku, powodującą jego ulepszenie,
 • wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane dla nowych budynków mieszkalnych.

Audyt remontowy

stanowi podstawę do ubiegania się o premię remontową.
Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przeprowadzonych robót.
Premia remontowa może wzrosnąć do 50%, a w przypadku budynków zabytkowych nawet do 60%, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 • inwestorem jest gmina lub gminna spółka prawa handlowego;
 • wszystkie mieszkania w budynku wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 • budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa;
 • audyt remontowy

  potwierdza, że modernizowane przegrody będą spełniały wymagania dotyczące izolacyjności termicznej obowiązujące od 2021 roku;
 • budynek będzie przyłączony do scentralizowanego źródła ciepła, zastosowano OZE, wysokosprawną kogenerację lub źródła spełniające standardy niskoemisyjne.
Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych, pod warunkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności zużycia energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Planowany remont musi charakteryzować:
 • wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego od 0.05 do 0.70,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.
Wymagane ustawą zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wynosi:
 • dla remontu ze wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia od 0.05 do 0.3 – co najmniej o 10%,
 • dla remontu ze wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia powyżej 0,3 – co najmniej o 25%,
 • jeżeli wcześniej realizowane było przedsięwzięcie remontowe, na które uzyskano premię remontową – co najmniej o 5%.
Oszczędność energii nie jest konieczna jeżeli:
 • wcześniej uzyskano premię remontową na remont, który przyniósł zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii co najmniej o 25%,
 • wcześniej uzyskano premię termomodernizacyjną,
 • budynek spełnia wymagania odnośnie oszczędności energii określone przez Warunki Techniczne.
Premia remontowa jest przeznaczona na wspieranie remontów wyłącznie budynków mieszkalnych. Jeżeli w budynku znajdują się lokale niemieszkalne premia dotyczy tylko tej części kosztu remontu, która przypada na mieszkalną część budynku.

Premia remontowa przysługuje, jeżeli kwota kredytu stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Nasi audytorzy energetyczni czekają na Państwa pytania dotyczące

audytu remontowego

pod numerami telefonów:

tel. 604-443-003,   604-463-707,  602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i przygotujemy dla Państwa profesjonalny

audyt remontowy

budynku wielorodzinnego.


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl