pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego do programu Czyste Powietrze

audyt energetyczny domuprogram Czyste powietrzeaudyt energetyczny budynku

Koszt audytu energetycznego domu w wysokości 1000 zł jest w całości dofinansowywany w programie Czyste Powietrze.Pod numerami telefonów

602 220 228, 604 443 003, 604 463 707

można uzyskać informacje na temat audytów energetycznych, a także programu Czyste Powietrze, ulgi termomodernizacyjnej oraz programu Stop Smog.

Audyt energetyczny budynku

sporządzony przez doświadczonego audytora energetycznego stanowi gwarancję prawidłowego rozliczenia wniosku i uzyskania maksymalnego dofinansowania.

Audyt energetyczny domu

wskazuje optymalne, spełniające wymagania programu Czyste Powietrze, grubości ocieplenia przegród budowalnych: ścian, stropów, dachu, stropodachu, podłóg.

W

audycie energetycznym

znajduje się kosztorys prac termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny

zawiera informacje dotyczące oszczędności kosztów ogrzewania budynku, wynikające z planowanych prac modernizacyjnych.

Audyt energetyczny

określa opłacalność zamierzonych modernizacji.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze może uzyskać właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego.

Dofinansowanie można uzyskać na:

audyt energetyczny

, ocieplenie przegród budowalnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, budowę wentylacji mechanicznej, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Aby uzyskać dofinansowanie na docieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej konieczne jest spełnienie warunków technicznych na rok 2021 (tzw. WT 2021). Pewność realizacji prac termomodernizacyjnych zgodnie z tym wymogiem daje

audyt energetyczny

.

W najnowszej edycji programu zdefiniowano trzy poziomy dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje, kiedy roczny dochód Wnioskodawcy nie przekracza 100 000 zł. Pod uwagę brany jest jedynie dochód Wnioskodawcy bez przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy sytuacji, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje, gdy miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Łączna maksymalna wysokość dotacji w podstawowej grupie dofinansowania, zależna od rodzaju realizowanych prac wynosi:
 • wymiana źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda lub glikol/woda, ocieplenie budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 25 000 zł,
 • wymiana źródła ciepła, ocieplenie budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 20 000 zł,
 • termomodernizacja budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 10 000 zł,
 • dodatkowo budowa instalacji fotowoltaicznej - 5 000 zł.
Łączna maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku poziomu podwyższonego wynosi:
 • wymiana źródła ciepła, ocieplenie budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 32 000 zł,
 • ocieplenie budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 15 000 zł.
 • dodatkowo budowa instalacji fotowoltaicznej - 5 000 zł.
Łączna maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku poziomu najwyższego wynosi:
 • wymiana źródła ciepła, ocieplenie budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 60 000 zł,
 • ocieplenie budynku, budowa wentylacji mechanicznej,

  audyt energetyczny

  - 30 000 zł.
 • dodatkowo budowa instalacji fotowoltaicznej - 9 000 zł.
Informacje na temat

audytów energetycznych domów jednorodzinnych

oraz możliwości dofinansowania w Programie Czyste Powietrze można uzyskać pod numerami:

tel.: 604 443 003,    604 463 707,   602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Wszyscy nasi audytorzy znajdują się na listach: Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Ministerstwa Rozwoju.


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl