pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt efektywności energetycznej

,

białe certyfikaty

białe certyfikatycertyfikat efektywnosci energetycznejaudyt efektywnosci energetycznej

Audyt efektywności energetycznej

jest częścią systemu wsparcia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Jeżeli inwestor zamierza realizować działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i jest zainteresowany pozyskaniem świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów), stanowiących wsparcie finansowe na ten cel, musi przeprowadzić audyt efektywności energetycznej. Audyt efektywności energetycznej określa przewidywaną oszczędność energii finalnej jaka powinna być osiągnięta w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Audyt efektywności energetycznej może być przygotowany łącznie dla większej liczby przedsięwzięć tego samego rodzaju.

Audyt efektywności energetycznej wykonany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia potwierdza, że deklarowana oszczędność energii finalnej została osiągnięta. Z audytu podwykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia o oszczędności energii nieprzekraczającej 100 toe.

Audyt efektywności energetycznej

jest więc niezbędnym dokumentem, który wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej (białego certyfikatu) jest zgłaszany do URE. Szczegółowy zakres audytu efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1912).

Prezes URE wydaje świadectwo efektywności energetycznej w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej zawiera Obwieszczenie Ministra Energii z 23.11. 2016r.

Audyt efektywności energetycznej

jest często niezbędnym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w szeregu konkursów związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Szczegółowe informacje na temat audytu efektywności energetycznej oraz systemu białych certyfikatów można uzyskać pod numerami:

tel.: 604-443-003, 604-463-707, 602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl