pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwa energetyczne Dęblin, certyfikaty energetyczne Dęblin

świadectwo energetyczne Dęblinaudyt elektroenergetyczny Dęblinaudyt energetyczny Dęblin

Świadectwo energetyczne Dęblin

: 604-443-003

Audyt energetyczny Dęblin

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Dęblin

: 604-463-707AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - cena 1000 złŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO - cena 450 zł
Świadectwa charakterystyki energetycznej, inaczej certyfikaty energetyczne, paszporty energetyczne lub świadectwa energetyczne wykonujemy na terenie całego województwa lubelskiego.

Stale rosnąca konsumpcja nieodnawialnych paliw kopalnych stwarza poważne problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, głównie z uwagi na emisję dwutlenku węgla. Szacuje się, że w globalnym zużyciu energii 30% potrzeb energetycznych związanych jest z przemysłem, około 30% z transportem i aż 40% przypada na potrzeby komunalno-bytowe.

W związku z tym zachodzi potrzeba powszechnych działań mających na celu obniżenie zużycia energii i kosztów ogrzewania budynków zarówno nowobudowanych jak i istniejących.

Jednym z takich działań jest wprowadzenie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwa charakterystyki energetycznej wprowadzono w Polsce od początku 2009 roku.

Świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla budynków nowych oddawanych do użytkowania, budynków rozbudowywanych, budynków i lokali sprzedawanych i wynajmowanych.

W przypadku zainteresowania wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel. 604 443 003,   604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl