pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne Hanna, audyt energetyczny Hanna

audyt energetyczny Hannaaudyt elektroenergetyczny Hannaaudyt energetyczny Hanna

Świadectwo energetyczne Hanna

: 604-443-003

Certyfikat energetyczny Hanna

: 604-463-707

Audyt efektywności energetycznej Hanna

: 602-220-228AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 1200 zł nettoŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 700 zł netto
Świadectwo energetyczne należy obowiązkowo przekazać nabywcy lub najemcy budynku/lokalu.

Jeżeli świadectwo energetyczne nie zostanie przekazane w wymaganym terminie nabywca albo najemca może zlecić wykonanie świadectwa energetycznego na koszt sprzedającego albo wynajmującego budynek/lokal.

Świadectwa energetyczne budynków w gminie Hanna wykonujemy tanio, szybko, rzetelnie.

Certyfikaty energetyczne budynków w gminie Hanna sporządzamy dla budynków oddawanych do użytku, zbywanych oraz wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne w gminie Hanna przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych i na płycie CD.

Do świadectwa energetycznego w gminie Hanna dołączamy kopię uprawnień i ubezpieczenia certyfikatora.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków na terenie gminy Hanna.

Audyty energetyczne w gminie Hanna sporządzamy na potrzeby premii termomodernizacyjnej i dofinansowania w konkursach FOŚiGW oraz RPO.

Aby zamówić świadectwo energetyczne lub audyt energetyczny budynku w gminie Hanna prosimy o kontakt:

tel. 604 443 003,   604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl