pl en de es fr
Argox Eco Energia

Certyfikaty energetyczne Przyrów, świadectwa energetyczne Przyrów

świadectwo energetyczne Przyrówcertyfikat energetyczny Przyrówaudyt energetyczny Przyrów

Świadectwo energetyczne Przyrów

: 604-443-003

Audyt energetyczny Przyrów

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Przyrów

: 604-463-707AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - cena 1000 złŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO - cena 450 zł
Świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie gminy Przyrów sporządzamy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania (nowych i przebudowywanych), sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne nieruchomości w gminie Przyrów dostarczamy w 2 egzemplarzach papierowych.

Razem ze świadectwem charakterystyki energetycznej przekazujemy kopię aktualnego ubezpieczenia OC oraz uprawnienia osoby sporządzającej certyfikat energetyczny budynku zlokalizowanego w gminie Przyrów.

Wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne budynków na terenie gminy Przyrów.

Projektowana charakterystyka energetyczna musi być dołączona do każdego projektu budynku i musi zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w gminie Przyrów.

Gwarantujmy pozytywną weryfikacją audytu energetycznego, co pozwala na uzyskanie dofinansowania z BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW lub funduszy europejskich.

Aby zamówić świadectwo energetyczne, audyt energetyczny, charakterystykę energetyczną na terenie gminy Przyrów prosimy o kontakt:

tel. 604 443 003,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl