pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt elektryczny

audyt elektrycznyaudyt oswietleniaaudyt elektroenergetyczny
Audyt elektryczny to ekspertyza techniczna zawierająca charakterystykę, wraz z oceną tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie, wskazująca optymalne parametry tego zużycia oraz możliwości uzyskania oszczędności.

Audyt elektryczny ułatwia podjęcie właściwych decyzji, zarówno w procesie optymalizacji technicznej, polegającej na zastosowaniu nowych technologii, urządzeń, zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną, jak i w procesie optymalizacji handlowej, polegającej na wyborze odpowiedniej taryfy, negocjacji cen, zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

Audyt dokumentacyjny efektywności wykorzystania energii elektrycznej polega na przeprowadzeniu analizy umów i faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne z okresu ostatnich 12-36 miesięcy, celem ustalenia poziomu zużycia energii elektrycznej, wykorzystywanych taryf i cenników, opłat za moc czynną i bierną.

W ramach audytu dokumentacyjnego przeprowadzona jest analiza prawna aktualnie obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych pod kątem możliwości przeprowadzenia ewentualnych zmian.

Audyt techniczny efektywności wykorzystania energii elektrycznej polega na wykonaniu profilu godzinowo-dobowego zużycia energii elektrycznej, w oparciu o przeprowadzone pomiary wielkości elektrycznych, zużycia energii oraz poboru mocy. Na tej podstawie wykonywana jest analiza opłat pod kątem najbardziej optymalnej taryfy.

W ramach audytu technicznego przeprowadzana jest analiza sieci, instalacji zasilających, parametrów energii elektrycznej, automatyki sterującej, pod kątem optymalizacji i wskazania możliwych zmian.

W efekcie przeprowadzonego audytu elektrycznego powstaje opracowanie, w którym zostaje określony stan aktualny oraz propozycje zmian, wynikiem których będzie wzrost efektywności energetycznej i optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt elektryczny może przynieść odbiorcy ogromne korzyści, niekiedy już przy wprowadzeniu niewielkich zmian. Pozwala ocenić czy wielkość zużycia energii elektrycznej w obiekcie jest uzasadniona, definiuje obszary oraz określa środki, pozwalające poczynić oszczędności.

Audyt elektryczny powinien być ważnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa, szczególnie w dobie podnoszenia efektywności energetycznej.

W przypadku zainteresowania wykonaniem audytu elektrycznego, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i przeprowadzimy profesjonalny audyt elektryczny.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl