pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne Sieciechów, audyt energetyczny Sieciechów

audyt energetyczny Sieciechówaudyt elektroenergetyczny Sieciechówaudyt energetyczny Sieciechów

Świadectwo energetyczne Sieciechów

: 604-443-003

Audyt energetyczny Sieciechów

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Sieciechów

: 604-463-707AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 1200 zł nettoŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 700 zł netto
Świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie gminy Sieciechów sporządzamy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania (nowych i przebudowywanych), sprzedawanych i wynajmowanych.

Każde świadectwo energetyczne nieruchomości w gminie Sieciechów dostarczamy w 2 egzemplarzach papierowych i na płycie CD.

Razem ze świadectwem charakterystyki energetycznej przekazujemy kopię aktualnego ubezpieczenia OC oraz uprawnienia osoby sporządzającej certyfikat energetyczny budynku zlokalizowanego w gminie Sieciechów.

Wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne budynków na terenie gminy Sieciechów.

Projektowana charakterystyka energetyczna musi być dołączona do każdego projektu budynku i musi zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w gminie Sieciechów.

Gwarantujmy pozytywną weryfikacją audytu energetycznego, co pozwala na uzyskanie dofinansowania z BGK, NFOŚiGW, WFOŚiGW lub funduszy europejskich.

Aby zamówić świadectwo energetyczne, audyt energetyczny, charakterystykę energetyczną na terenie gminy Sieciechów prosimy o kontakt:

tel. 604 443 003,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl