pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny

certyfikat energetycznyswiadectwo energetyczneswiadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne

(świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat energetyczny) jest dokumentem niezbędnym w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub lokalu. Świadectwo energetyczne należy przekazać nabywcy lub najemnicy obiektu.

Świadectwo energetyczne

określa jakość energetyczną budynku lub lokalu.

Świadectwa energetyczne, obowiązujące w naszym kraju od roku 2009, definiują poziom zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną za pomocą wskaźnika EP przedstawionego na suwaku energetycznym.

Na pierwszej stronie świadectwa podana jest również wartość jednostkowego rocznego zapotrzebowania na energię użytkową i końcową, a także jednostkowa emisja dwutlenku węgla oraz procentowy udział odnawialnych źródeł energii pokrywających roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową.

Poniżej suwaka energetycznego znajduje się informacja na temat ilości zużywanego w ciągu roku nośnika energii z podziałem na poszczególne systemy techniczne budynku, odniesiona do mkw powierzchni budynku.

Ustawa o świadectwach energetycznych obliguje władze publiczne do umieszczenia w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynku o powierzchni powyżej 250 mkw.

Wzorcowa rola instytucji publicznych w zakresie efektywności energetycznej wymaga, aby od 2019 roku nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

Każde świadectwo energetyczne musi być zarejestrowane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo energetyczne może być sporządzone jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia oraz ubezpieczanie.

Świadectwo energetyczne traci ważność po upływie 10 lat po jego wystawieniu oraz w przypadku modernizacji budynku zmieniającej jego zapotrzebowanie na energię.

Świadectwa energetyczne (certyfikaty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej) można zamówić pod numerami:

tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Świadectwo energetyczne dowolnego budynku i lokalu wykonamy tanio, szybko i solidnie.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl