pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwa energetyczne Biała Rawska, certyfikaty energetyczne Biała Rawska

świadectwo energetyczne Łaskcertyfikat energetyczny Biała Rawskaaudyt energetyczny Łask

Świadectwo energetyczne Biała Rawska

: 604-443-003

Audyt energetyczny Biała Rawska

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Biała Rawska

: 604-463-707

vArgox Eco Energia świadczy usługi efektywności energetycznej w Białej Rawskiej.

Świadectwa energetyczne budynków zlokalizowanych na terenie Białej Rawskiej przygotowują nasi uprawnieni certyfikatorzy w oparciu o dokumentację techniczną (projekt powykonawczy) oraz wizję lokalną obiektu. Obliczenia wykonujemy przy użyciu renomowanego oprogramowania BDEC Professional.

Świadectwo energetyczne to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do prawidłowego użytkowania budynku. Wykonując świadectwo energetyczne należy uwzględnić wielkość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia.

Świadectwa energetyczne sporządza się dla wszystkich nowo powstałych i przebudowywanych budynków, oraz dla lokali i budynków wprowadzanych do obrotu. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową został nałożony na polskich inwestorów 1 stycznia 2009 r. i wynika z prawa europejskiego. Sporządza się je dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Jest opracowywane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię. Świadectwo energetyczne opracowuje się na podstawie oceny energetycznej, zwanej zintegrowaną charakterystyką energetyczną.

Deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy budowlane, biura projektowe, jednostki samorządowe z Białej Rawskiej zapraszamy do współpracy:

tel. 604 443 003,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm


Obszar działania

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl