pl en de es fr
Argox Eco Energia

Cennik usług

cena świadectwa energetycznegocena audytu energetycznegobiałe certyfikaty
Aktualne informacje na temat cen naszych usług uzyskać można pod numerami telefonów:
argoxee604 443 003 argoxee604 463 707 argoxee602 220 228

Cena świadectwa energetycznegoMinimalne ceny netto za sporządzenie świadectwa energetycznego wynoszą:
 • lokal mieszkalny - od 450 zł ;
 • lokal niemieszkalny - od 500 zł ;
 • budynek jednorodzinny - od 500 zł ;
 • budynek wielorodzinny - od 2000 zł ;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni do 300 mkw - od 800 zł ;
 • budynek niemieszkalny o powierzchni powyżej 300 mkw - cena do uzgodnienia.
Świadectwa energetyczne wykonujemy zgodnie z obowiązującyym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
Świadectwo energetyczne przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych oraz jednym elektronicznym. Do świadectwa dołączamy potwierdzone kopie uprawnień certyfikatora oraz ubezpieczenia OC.
Termin wykonania świadectwa energetycznego domu jednorodzinnego wynosi 3 dni robocze.
Świadectwa energetyczne pozostałych obiektów wykonujemy w terminie do 5 dni roboczych.

Cena audytu energetycznego i remontowego budynkuKoszt audytu energetycznego lub remontowego zależy wszystkim od powierzchni budynku, od kompletności dokumentacji technicznej oraz od zakresu planowanych ulepszeń.
Minimalne ceny za wykonanie audytu energetycznego lub remontowego wynoszą:
 • budynek jednorodzinny - od 1000 zł brutto;
 • budynek wielorodzinny - od 2500 zł netto;
 • budynek niemieszkalny - od 3000 zł netto.
Powyższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu.
Termin wykonania audytu energetycznego lub audytu remontowego wynosi od 1 do 2 tygodni.
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne znaczne upusty cenowe.

Cena charakterystyki energetycznejKoszt charakterystyki energetycznej zależy od powierzchni oraz stopnia skomplikowania bryły budynku.
Minimalne ceny za wykonanie charakterystyki energetycznej wynoszą:
 • budynek jednorodzinny - od 550 zł netto;
 • inne budynki - cena do uzgodnienia.
Charakterystykę energetyczną przekazujemy w 4 egzemplarzach papierowych.
Do charakterystyki dołączamy potwierdzone kopie uprawnień projektanta oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.

Cena audytu efektywności energetycznejZe względu na szeroki zakres przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, koszt wykonania audytu efektywności energetycznej każdorazowo podlega negocjacji.
Orientacyjny zakres cenowy zawiera się w przedziale od 5% do 10% przewidywanych oszczędności energii, wyrażonych w wartości możliwych do uzyskania białych certyfikatów.

Cena audytu oświetleniaKoszt audytu oświetlenia zależy od:
 • kompletności inwentaryzacji oświetlenia,
 • liczby opraw podlegających modernizacji.
Cena audytu oświetlenia każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Cena audytu energetycznego źródła ciepła oraz audytu sieci ciepłowniczejCena za audyt energetyczny źródła ciepła zależy od:
 • zakresu rozpatrywanych wariantów modernizacji,
 • kompletności dokumentacji technicznej.
Koszt audytu energetycznego sieci ciepłowniczej zależy od:
 • kompletności dokumentacji technicznej,
 • liczby odcinków sieci podlegających audytowi.
Ceny audytów energetycznych źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej wymagają indywidualnych uzgodnień.

Cena oceny efektywności energetycznej kotłówKoszt wykonania oceny efektywności energetycznej kotłów zależy od liczby, mocy oraz rodzaju kotłów.
Cena oceny efektywności energetycznej kotłów każdorazowo wymaga uzgodnienia.

Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu uzgodnienia ostatecznej oferty cenowej prosimy o kontakt:

tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228
e-mail: argoxee@poczta.fm


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl