pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwa energetyczne Głowno, certyfikaty energetyczne Głowno

świadectwo energetyczne Łaskcertyfikat energetyczny Głownoaudyt energetyczny Łask

Świadectwo energetyczne Głowno

: 604-443-003

Audyt energetyczny Głowno

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny Głowno

: 604-463-707AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 1200 zł nettoŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 700 zł netto
Argox Eco Energia świadczy usługi efektywności energetycznej w Głownie.

Świadectwa energetyczne budynków zlokalizowanych na terenie Głowna przygotowują nasi uprawnieni certyfikatorzy w oparciu o dokumentację techniczną (projekt powykonawczy) oraz wizję lokalną obiektu. Obliczenia wykonujemy przy użyciu renomowanego oprogramowania BDEC Professional.

Świadectwo energetyczne to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do prawidłowego użytkowania budynku. Wykonując świadectwo energetyczne należy uwzględnić wielkość energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia.

Świadectwa energetyczne sporządza się dla wszystkich nowo powstałych i przebudowywanych budynków, oraz dla lokali i budynków wprowadzanych do obrotu. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową został nałożony na polskich inwestorów 1 stycznia 2009 r. i wynika z prawa europejskiego. Sporządza się je dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Jest opracowywane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię. Świadectwo energetyczne opracowuje się na podstawie oceny energetycznej, zwanej zintegrowaną charakterystyką energetyczną.

Deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy budowlane, biura projektowe, jednostki samorządowe z Głowna zapraszamy do współpracy:

tel. 604 443 003,  604 463 707,  602 220 228

e-mail: argoxee@poczta.fm


Obszar działania

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl