pl en de es fr
Argox Eco Energia

Świadectwo energetyczny powiat wodzisławski, audyt energetyczny powiat wodzisławski

audyt energetyczny pomorzeaudyt elektroenergetyczny mazowszeaudyt energetyczny małopolska

Świadectwo energetyczne powiat wodzisławski

: 604-443-003

Audyt energetyczny powiat wodzisławski

: 602-220-228

Certyfikat energetyczny powiat wodzisławski

: 604-463-707AUDYT ENERGETYCZNY DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 1200 zł nettoŚWIADECTWO ENERGETYCZNE DOMU JEDNORODZINNEGO - cena od 700 zł netto
Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków na terenie powiatu wodzisławskiego.

Opracowujemy audyty energetyczne obiektów w powiecie wodzisławskim na potrzeby premii termomodernizacyjnej i remontowej oraz audyty niezbędne do uzyskania dotacji z NFOŚiGW oraz RPO.

Sporządzamy audyty efektywności energetycznej w systemie białych certyfikatów.

Przygotowujemy oceny efektywności energetycznej kotłów i systemów klimatyzacji w obiektach na terenie powiatu wodzisławskiego.

Opracowujemy założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin województwa śląskiego.

Zapraszamy do współpracy.

e-mail: argoxee@poczta.fm


Obszar działania

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl