pl en de es fr
Argox Eco Energia

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny

,

audyt remontowy


Warunkiem uzyskania maksymalnych oszczędności kosztów energii w wyniku modernizacji obiektu jest profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny lub audyt remontowy.
Audyt energetyczny sporządzony przez naszych audytorów, którzy wykonali już kilka tysięcy audytów budynków, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, stanowi gwarancję uzyskania premii termomodernizacyjnej, remontowej, a także dofinansowania w programach RPO lub NFOŚiGW.
Każdy audyt wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem wymagań określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych.

Opracowujemy audyty energetyczne budynków jednorodzinnych w celu uzyskania dofinansowania w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa


Ustawa o efektywności energetycznej wprowadziła obowiązek realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Konieczność wykonania audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 250 pracowników lub takich, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy powtarzać co 4 lata.

Audyty energetyczne przedsiębiorstw przeprowadzamy w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wymagania dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych, technologicznych, środków transportu.Audyt efektywności energetycznej


Audyt efektywności energetycznej stanowi podstawę uzyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). Audyt efektywności energetycznej wraz z wnioskiem o wydanie białych certyfikatów należy zgłosić do URE przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Wszystkie audyty efektywności energetycznej sporządzone przez naszych audytorów zostały pozytywnie zweryfikowane w rozstrzygniętych przetargach na białe certyfikaty.Świadectwo energetyczne

,

certyfikat energetyczny


Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już ponad 17 000 świadectw energetycznych. Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach.

Wykonujemy świadectwa energetyczne nowych domów do Programu Moje Ciepło.


Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.Projektowana charakterystyka energetyczna


Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną część projektu budowlanego.
Wykonujemy charakterystyki energetyczne wszystkich rodzajów budynków.

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonana przez naszych specjalistów zawiera analizę porównawczą alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię, która jest wymagana na mocy rozporządzenia dotyczącego zakresu i formy projektu budowlanego.Założenia dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy należy do zadań własnych gminy. Założenia do planu zawierają inwentaryzację aktualnych potrzeb energetycznych, określenie przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną oraz dają możliwość oszacowania potrzeb energetycznych gminy w perspektywie do 15 lat.

Opracowujemy projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla miast i gmin na terenie całego kraju. Przygotowujemy również aktualizacje założeń.Pod podanymi numerami można uzyskać pełną informację na temat naszych usług w zakresie doradztwa energetycznego:
tel.: 604 443 003,   604 463 707,   602 220 228
e-mail: argoxee@poczta.fm

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl