Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło skierowany jest do właścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej nie może przekraczać 55 kWh/m2/rok.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest świadectwo charakterystyki energetycznej lub, w przypadku budynków w trakcie budowy, charakterystyka energetyczna budynku.

Program przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła, które wykorzystywane są do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w nowych domach jednorodzinnych. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż:

  • pomp ciepła typu glikol/woda oraz woda/woda,
  • pomp ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym obsługujący cały budynek,
  • pompy ciepła typu powietrze/woda.

Dofinansowanie obejmuje również osprzęt, zbiornik akumulacyjny, buforowy oraz zbiornik ciepłej wody użytkowej.

Dodatkowym warunkiem jest brak w budynku źródło ciepła na paliwo stałe.

Wysokość dofinansowania stanowi do 30% kosztów kwalifikowanych i uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła:

  • pompa ciepła glikol/woda lub woda/woda – do 21 000 zł,
  • pompa ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze – do 7 000 zł.

W przypadku posiadania przez inwestora karty dużej rodziny wysokość dofinansowania wzrasta do 45% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 31.12.2026 r.

Świadectwo energetyczne domu sporządzone przez doświadczonego certyfikatora energetycznego daje pewność uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła w programie Moje Ciepło.

Nasi certyfikatorzy energetyczni są prawdziwymi profesjonalistami z ogromnym doświadczeniem – do tej pory sporządzili już kilkadziesiąt tysięcy świadectw energetycznych.