Program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze skierowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na modernizację swoich domów. Program przewiduje dofinansowanie do termomodernizacji budynków w wysokość:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (osoby o dochodzie do 135 000 zł/rok),
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (osoby o dochodzie 1894 zł/m-c/osoba w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł/m-c/osoba w gospodarstwie jednoosobowym),
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (osoby o dochodzie 1090 zł/m-c/osoba w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł/m-c/osoba w gospodarstwie jednoosobowym).

W programie przewidziano dofinansowanie do audytu energetycznego w wysokości 1200 zł.

Najwyższą kwotę dofinansowania dla danego poziomu dochodowego uzyskać można w przypadku realizacji tzw. kompleksowej termomodernizacji. Kompleksowa termomodernizacji została zdefiniowana jako osiągnięcie jednego z następujących wskaźników:

 • zmniejszenie zużycia energii użytkowej na potrzeby ogrzewania o co najmniej 40%,
 • zmniejszenie zużycia energii użytkowej na ogrzewanie domu do wartości nie większej niż 80 kWh/m2/rok.

Aby otrzymać dotację na kompleksową termomodernizację należy sporządzić audyt energetyczny, który wykaże osiągniecie powyższych efektów. W audycie zostaną również określone parametry ocieplenia przegród zewnętrznych, moc modernizowanego źródła ciepła, szacunkowe koszty prac modernizacyjnych.

Zakres prac modernizacyjnych może obejmować:

 • docieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
 • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł na pellet lub ogrzewanie elektryczne,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych,
 • budowę systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Audyt energetyczny budynku sporządzony przez doświadczonego audytora energetycznego stanowi gwarancję prawidłowego rozliczenia wniosku i uzyskania maksymalnego dofinansowania.
Nasi audytorzy energetyczni wykonali już ponad tysiąc audytów do Czystego Powietrza. Wszystkie nasze audyty zostały pozytywnie zweryfikowane w programie.