Program Agroenergia

Program Agroenergia ma na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. W ramach programu dofinansowywana jest:

  • budowa instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych o mocy ponad 10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
  • montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • budowa instalacji hybrydowej: instalacja PV oraz pompa ciepła lub elektrownia wiatrowa oraz pompa ciepła,
  • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Powyższe instalacja mają służyć zaspokajaniu potrzeb własnych inwestora w miejscu prowadzenia jego działalności rolniczej.
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi:

  • dla instalacji o mocy do 30 kW do 20% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 15000 zł,
  • dla instalacji o mocy powyżej 30 kW do 13% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25000 żł.

Dla przedsięwzięć polegających na budowie instalacji hybrydowej (np. fotowoltaika wraz z pompą ciepła) dofinansowanie wylicza się dla każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10000 zł.

Uzyskanie dofinansowania na montaż pompy ciepła wymaga wcześniejszego przeprowadzenia audytu energetycznego.

W audycie energetycznym należy wykazać, że istniejące przegrody budynku spełniają wymagania techniczne WT2017 lub wskazać zakres prac dociepleniowych. Audyt energetyczny powinien rekomendować wymianę istniejącego źródła ciepła na powietrzną lub gruntową pompę ciepła.

Program realizowany będzie do 2027 roku.

Audyt energetyczny budynku sporządzony przez naszych specjalistów gwarantuje uzyskanie maksymalnego poziomu dofinansowania.

Wszystkie audyty energetyczne, które sporządziliśmy na potrzeby Agroenergii uzyskały pozytywną ocenę w tym programie.