Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Argox Eco Energia od lat świadczy usługi doradcze w obszarze efektywności energetycznej. Naszą ofertę kierujemy do szerokiej grupy Klientów, w tym m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców budynków.

Realizujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw, uwzględniające analizę zużycia energii w budynkach, procesach technologicznych oraz środkach transportu. Nasi audytorzy przeprowadzili audyty w wielu dużych zakładach przemysłowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju, działających w branżach: elektromaszynowej, chemicznej, materiałów budowlanych, drzewnej, włókienniczej, spożywczej, wysokich technologii. Opracowaliśmy audyty energetyczne firm handlowych, transportowych, logistycznych, ochrony zdrowia.

Świadczymy kompleksową usługę wyznaczenia śladu węglowego organizacji i produktu.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej wszystkich rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Nasze audyty efektywności energetycznej pozwoliły naszym Klientom na pozyskanie białych certyfikatów na poziomie ponad 30 tys. toe.

Opracowujemy audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, obiektów produkcyjnych, magazynowych, audyty energetyczne i remontowe budynków mieszkalnych. Wszystkie nasze audyty uzyskały pozytywną ocenę w przypadku ubiegania się przez Inwestorów o różne formy dofinansowania w licznych programach i konkursach. Od 2018 roku na zlecenie osób fizycznych wykonaliśmy ponad tysiąc audytów domów jednorodzinnych na potrzeby programów Czyste Powietrze i Agroenergia.

Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, audyty oświetlenia oraz instalacji ogniw fotowoltaicznych. Audyty sporządzamy według obowiązujących standardów.

Wykonujemy specjalistyczne pomiary energetyczne, elektroenergetyczne i termowizyjne.

Opracowujemy projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin na terenie całego kraju. Przygotowujemy i aktualizujemy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonujemy projekty kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

Zespół naszych ekspertów to inżynierowie posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej, co pozwala nam realizować nasze usługi na najwyższym poziomie i w ustalonym terminie.